Kirli Vizyon

Bundan böyle www.hayhay.net sitemizde sizlerden gelen yazıları da yayınlayacağız. Yazılarınızı bize iletişim sayfamız yoluyla veya mail atarak gönderebilirsiniz.

Bu bölümde Türkolog Tolga ORHANLI tarafından yazılan bir yazıya yer veriyoruz.

KİRLİ VİZYON

 Türkiye eğitim sisteminin çeşitli problemleri vardır. Atatürk’ten sonra çok partili sisteme geçilmesiyle eğitimin dinamikleri de değişiklikler göstermeye başlamıştır. İlk bakışta değişiklik sözcüğü kulağa hoş gelse de, değişimin eğitime yansıması siyasi pencereden olduğu için kirlilik arz etmektedir.

   Türkiye’de yapılmaya çalışılan eğitimi dışı parlak ama saatte en fazla 50 km yapan, her beş yılda bir el değiştiren, şoför koltuğuna oturan kişilerin keyfi parçalarını değiştirdiği bir arabaya benzetebiliriz. Şoför, koltuğa oturur, her şeyi değiştirir, ama arkada götürdüğü öğrencilerin isteklerini gözetmez, geleceklerini düşünmez. Onun için önemli olan siyasi çıkarlarıdır. İşte eğitimin en büyük sorunu…

   Eğitimde tutarlı bir politika izlenmemesi, eğitimle ilgili işlerin pedagoglar tarafından değil de Atatürk’ün ölümünden günümüze ilköğretimden üniversiteye hiçbir işi tam anlamıyla becerememiş, kirli bir vizyona sahip siyasiler tarafından yürütülmesi eğitimi çok büyük bir çıkmaza sürüklemiştir. Eğitim yap-boz oyunu değildir. Türkiye yetmiş milyonluk nüfusuyla bu tarz değişikliklere izin vermez.

   Ülkemizin “eğitimde eşitlik” anlayışında da ciddi sıkıntılar bulunmaktadır. Doğu-batı ve imkân eşitsizliği ve bu paralelde ortaya çıkan kadın-erkek eşitsizliği, tüm bunların yanında özellikle doğu ve güneydoğu illerinde hiçbir dini ve sosyal yapıyla bağdaşmayan kızları okutmama mantığı eğitimi yıllarca felç etmiştir.

  Eğitimdeki amaç; çocukların zihinsel, bedensel ve sosyal gelişimlerini desteklemektir. “Yaşam boyu öğrenme” hem kendimiz hem de geleceğimizi oluşturacak çocuklarımız için üzerinde çalışmamız gereken bir olgudur. Netice olarak;

Öğrencinin, mevcut gelecekteki eğitsel ihtiyaçlarının farkına varmasına yardımcı olmak. Kendi fiziksel ve zihinsel yeteneklerini ve sınırlamalarını, yani “öğrenme profilini” keşfetmesine yardımcı olmak.

Belirleyeceği eğitsel ihtiyaçlarının gerektireceği bilgi-beceri-tutum ve davranışların, öğrenme profiline uygun yollarla bizzat kendisince kazanılmasına yardımcı olmak.

   Yaşam boyu sorunların çözümünde mutlaka akıl ve bilimi rehber etme gereği ve zorunluluğu vardır. Akıl ve bilimin dışına çıkmak ise hurafe ve safsatadan başka bir şey değildir. Akıl ve bilimin dışına sapma ve saklanma insanları karanlığa, yanılgıya hatta sonu gelmez belirsizliklere götürür. Bu tür düşünce gerçekçiliktir. “Çağdaş uygarlığın peşinde koşmayı amaç edinmeyenler, aydınlığın ve aydınlamanın bilincinde olmayanlar yok olmaktan kurtulamazlar.” İşte bu vizyon gerçekliğe dayalı olduğu için bireyin üretken, yaratıcı, özverili, barışsever bir yapıya sahip olmasını sağlar. 

"Kirli Vizyon" yazısı 15 Şubat 2010 tarihinde saat 17:03 sularında "Eğitim" kategorisinde yayınlanmış olup "admin" tarafından yazılmıştır. Ayrıca bu yazıya Henüz yorum yazılmamıştır .

Siz de yorum veya geribildirim bırakabilirsiniz.Yorum Yaz