Osmanlılarda İlmiye Teşkilatı

Osmanlılarda İlmiye Teşkilatı Yazısını Okuyunuz

İlmiye, ilimle meşgul olanlar topluluğu demektir. Bu sınıfa ulema adı da verilmektedir. Osmanlı Devleti’nde din, eğitim ve adalet işlerine ilmi­ye sınıfı bakardı. İlmiye sınıfından olup, yargı gücünü uygulayanlara ehl-i ilm denirdi. Divanda kazaskerler tarafından temsil edilen ve şey­hülislâmın da aralarında bulunduğu ilmiye sınıfı kaza (yargı), tedris (öğretim), ifta (fetva verme) görevlerini yerine getirirdi.
İlmiye sınıfı (ulema) mensupları, yüksek öğrenim görürlerdi. Medrese eğitimini tamamlayanlar, müderrislik veya kadılık için başvururlardı. Bir kadılığa birden fazla başvuru olursa, sınav yapılırdı. Şeyhülislâm, ka­zasker, kadı, müderris, müftü, camilerde görevli imam ve müezzinler ilmiye sınıfına dahildiler.

DETAYLI BİLGİ : www.tarihonline.com adresinde

"Osmanlılarda İlmiye Teşkilatı" yazısı 19 Ocak 2010 tarihinde saat 23:19 sularında "Tarih" kategorisinde yayınlanmış olup "admin" tarafından yazılmıştır. Ayrıca bu yazıya Henüz yorum yazılmamıştır .

Siz de yorum veya geribildirim bırakabilirsiniz.Yorum Yaz