İSLAMCILIK FİKİR AKIMI VE TEMSİLCİLERİ

İSLAMCILIK FİKİR AKIMI VE TEMSİLCİLERİ ile ilgili olarak hazırlamış olduğumuz çalışmayı www.hayhay.net üzerinde sizlerle paylaşıyoruz. Tabi bu yazıyı sadece fikir vermesi açısından değerlendirmenizi istiyoruz. Diğer kaynaklardan da yararlanarak bilgilerinizi destekleyiniz. Farklı bilgilerle yeni sentezler yapınız. Çünkü başka eserlerde farklı bakış açılarıyla bu konu irdelenmiş olabilir. Ayrıca eğer ödev için yararlanıyorsanız tamamını hazır bir şekilde ödeviniz için kullanmayınız. Kendiniz yorumlarınızla birlikte yeni bir sonuca varınız.

 Öncelikle İslamcılık fikir akımı Osmanlıcılık akımına göre daha dar bir fikir akımıdır. Çünkü Osmanlıcılık’ta bütün milletler Osmanlı vatandaşı kabul edilirken İslamcılık fikir akımını savunanlar sadece Müslüman olanların tebaa kabul edilmesini düşünmüşlerdir.

İslamcılık II. Abdülhamit döneminde izlenen siyasetin esasını oluştururken özellikle Balkan Savaşlarında Osmanlıcılık fikir akımının etkisini kaybetmesiyle daha da ön plana çıkan bir fikir akımıdır.

Osmanlı sınırları içindeki bütün Müslümanları eşit Osmanlı vatandaşları olarak kabul eden bir anlayıştır.

Fakat İslamcılık fikir akımı Birinci Dünya Savaşı sonunda geçerliliğini kaybetmiştir. Buna  neden olarak özellikle Yemen v.b. gibi cephelerde Müslümanların Osmanlılara karşı savaşmaları gösterilmektedir.

İslamcılık etkisini kaybedince Türkçülük daha da egemen olmuştur.

İSLAMCILIK FİKİR AKIMININ ÖNEMLİ TEMSİLCİLERİ

İslamcılık Sultan II. Abdülhamit zamanında devlet politikası olarak ciddi biçimde uygulandığından II. Abdülhamit’i bu akımın temsilcisi oalrak görmekteyim. Bununla birlikte bir aydın ve edebi bir kalem olarak en önemli İslamcılık savunucularından birisi Mehmet Akif Ersoy’dur.

Mehmet Akif’in İstiklal Marşı sonundaki ” Irkıma Yok İzmihlal ” ifadesinde kast ettiği Irk kavramının İslam ümmeti olduğu tahmin edilebilir.

Tarihçi Talha Gönülalan tarafından yapılmış bir çalışmadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir