Medrese Nedir ?

Medrese Nedir ? Türk-İslam dünyasında önemli bir kültürel kurum olan Medresenin tanımını kısaca Tarihçi Talha Gönülalan’ın çalışmasından alıntı yaparak yayınlıyoruz.

Ders okutulan yer anlamında olan medresenin kültürel bir kurum olarak ilk ne zaman, nerede, nasıl ortaya çıktığı bilinmemektedir. Fakat her İslam ülkesinde farklı zaman ve şartlarda ortaya çıkmıştır. Araştırmalar ilk medreselerin Türkistan ve Horasan’da ortaya çıkıp yayıldığını gösterir.

Medrese bugünkü anlamıyla yüksek öğrenim veren eğitim kurumudur. Yani bugünkü üniversiteye karşılık gelmektedir. Anadolu’da ilk olarak XII. yüzyılda Artuklular, Danişmendliler, Eyyubiler, And. Selçukluları, medrese kurdular.

İlk Anadolu Medresesini Danişmentliler’in Tokat Niksar’da kurduğunu biliyoruz ( Yağıbasan Medresesi : Bu konuyla ilgili sitemizde yazı bulunmaktadır )

Fakat And. Selçukluları büyük medreseleri XIII. yy.’da Anadolu’ya hakim olduktan sonra kurdular. Yine XIII. yy.’da Mengücek, İlhanlı, Dulkadir, Aydınoğulları medrese açtılar. XIV. yy’da ise; Hamitoğulları, Menteşe, Karamanoğulları, Saruhan, Çandaroğulları, Germiyan ve Akkoyunlular medrese kurdular. Anadolu’nun her yerine yayıldı. 1330’larda İbn Batuta, Anadolu’da kasabalarda bile medrese olduğunu söyler.

Tarihçi Talha Gönülalan www.tarihonline.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir