MÜNAZARA NEDİR ?

Münazara Nedir ? Münazaranın Tanımı ?

Foto (alıntı ) : http://www.gyte.edu.tr/ebulten/sayi18/münazara.jpg

Münazara ; Herhangibir konu üzerinde zıt görüşlerin karşılıklı olarak savunulduğu bir tartışma biçimidir.

Tabi şimdi diyeceksinizki her tartışmada farklı görüşler savunulur. Elbette haklısınız. Fakat münazarayı diğer tartışmalardan ayıran en önemli nokta savunulacak olan konunun kendi görüşünüz olup olmadığına bakmaksızın savunmak zorunda oluşunuzdur.

Örnek olarak sporla ilgili bir münazara konusunu verebiliriz ;

Mesela ülkemizde futbol takımlarında yabancı sınırlandırılması ile ilgili bir münazara tartışması olduğunu varsayalım. Size verilen görevle Ülkemizdeki futbol takımlarında yabancı sınırlamasınının kaldırılmasını savunacağınızı farzedelim. İşte bu noktada şunu söylemek yerinde olacaktır. Siz belki kişisel görüşünüz olarak  yabancı sınırlamasınının kaldırılmasını benimsemiyorsunuz.  Ama size verilen münazara ödevine göre yabancı sınırlamasınının kaldırılmasını savunmak zorundasınız.

Münazaranın bu özelliği şunu gösteriyor ; Münazara yöntemi daha ziyade fikirlerin doğruluğunu ölçen değil başta ikna kabiliyetini geliştiren bir yöntem ve çok boyutlu düşünmeyi geliştiren bir tekniktir. Bununla birlikte Münazara yönteminde olgun tartışmanın kolaylıkla yapıldığı bir sistem olduğunu da ilave edebiliriz.

Genellikle Münazara yarışmalarında veya Münazara tartışma yönteminde iki zıt görüşün savunulduğunu söylemek uygun olmakla birlikte önümüzdeki zaman diliminde inşallah Münazara çeşitleri ve farklı Münazara teknikleri konusundan bahsedebiliriz.

Temel olarak münazarada iki ayrı grubun bir konuyu olumlu veya olumsuz yöntemiyle savunduğunu ifade etmek yerinde olacaktır. Bunu parlementodaki hükümet – muhalefet sistemi benzerliğiyle ele alabilirsiniz.

Münazarada temel unsur savunmadır. Konular tez-antitez şeklinde tartışılarak başarı kazanılmaya çalışılır. Rakibin sunmuş olduğu tezler çürütldükçe başarı artacaktır. Tabiki bu ikna kabiliyeti ile son derece alakalıdır. Ayrıca argümanların iyi seçilmesi ve bunların doğru bir şekilde aktarılması da son derece gereklidir.

Önümüzdeki yazılarda Münazara ile ilgili örneklerle birlikte konunun detayları ile açıklanmasına gayret gösterilecektir.

Siyasetle ilgili Örnek birkaç münazara konusu vereceğim.

1 – ) Televizyonlarda Sigara Reklamları Yayınlanmalı Mı ? Yayınlanmamalı mı ?

Bir grup yayınlanmalı diyecek, diğer grup yayınlanmamalı diye savunacak.

İlerleyen haftalarda münazaraların nasıl savunulacağı oktasında ek bilgiler vereceğiz.

2 – ) Dershane sistemi kaldırılmalı mı ? Kaldırılmamalı mı ?

Bir grup dershane sistemini kaldırmayı diğer grup ise kaldırmamayı savunacaktır.

www.hayhay.net

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir