ORTAK MİRAS

Hem geçmişteki bütün insanlık tarihini hem de geleceği içine alan maddi manevi değerler bütünü olan Ortak Miras hakkında yazımız..

Daha önce de bu konuyla ilgili yazılar yayımlamıştık ama konunun önemine binaen yeni yazılar yayımlamayı da uygun görüyoruz. Hatta ilerleyen zamanlarda Ortak Miras ve Ortak Miras Ürünleri ile ilgili daha kapsamlı çalışmalar yayımlamayı düşünüyoruz.

Bilindiği üzere bir kuşağın kendinden sonra gelecek olanlara bıraktığı her şeye miras denir. Ortak miras ise sadece belirli bir kuşağın kendinden sonrakilere bıraktığı şeyler değil, geçmişteki bütün insanlık tarihini ve geleceği de içine alan maddi ve manevi değerlerin tümüdür.

Yani ortak miras denilince aklımıza bütün insanlığı ilgilendiren ve korunması gerekli olan ürünler gelecek. Diyelimki Türklerden önce Anadolu’da yaşayan milletler Anadolu’da önemli bir sanat eseri bırakmışlar. Bunu Türkler korumuş. Türkler bu coğrafyada yaşayıp o eserin sahibi olmuş olabilirler ama bu eser sadece Türkleri değil bütün insanlığı ilgilendiriyor olabilir. O nedenle korunması ve ilgilenilmesi üzerinde hassasiyetle durulan bir konuyu gösteriyor.

Ben burada örnek olarak bir eseri verdim ama illa tarihi bir eser veya coğrafyada görülen bir şey olması şart değildir. Bir edebiyat eseri veya düşünce mirası da Ortak Miras kapsamına girebilir.

Mesela Aristo, Sokrates, Mevlana,Yunus Emre gibi insanların ortaya koydukları düşünceler bugün bile geçerliliğini korumakta ve  insanlar bu düşüncelerden halen yararlanmaktadır. Dolayısıyla bu düşünürler ve ortaya koydukları düşünceler de insanlığı etkileyen yönlerinden dolayı Ortak Miras konusu kapsamında değerlendirilmelidir.

“ORTAK MİRAS” üzerine 12 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir