Etiket arşivi: Hacı Bayram Veli

Hacı Bayram Veli’nin Tasavvufu

Hacı Bayram Veli’nin, Türk ulusunun İslam anlayışında ve Türk dilinin, Anadolu’da halk arasında yaygınlaşmasında, Osmanlı Devleti’nin yerleşmesinde, toplum ve halkın birlik, dayanışma, güvenliğin sağlanmasında önde, ergin ve etkin kişiliği ve ruhani bir koruyuculuğu vardır.

Hacı Bayram Veli’nin Tasavvufu yazısına devam et

HACI BAYRAM VELİ’NİN ESERLERİ

Hacı Bayram Veli’nin sade bir dille ve hece vezniyle yazılmış, vahdet neşvesini terennüm eden dört şiiri dışında günümüze intikal eden başka bir eseri yoktur. Hacı Bayram Veli’nin yazmış olduğu bu şiirler, üslup olarak musiki kıvraklığındadır. Bununla birlikte Hacı Bayram Veli’ye kesin olarak ait olup olmadığı tam olarak bilinmeyen iki adet mektup da bazı yazarlar tarafından onun eserleri olarak gösterilmektedir.

 

Hacı Bayram Veli’nin şiirleri, İlahi Taksim, İlahi Savt, İlahi Zikr ve İlahi adlarını taşımaktadır. Hacı Bayram Veli’nin İlahi adındaki şiiri onun tanınmasına en çok vesile olmuş eseridir. Bu büyük Türk-İslam mutasavvıfı bu şiirinde; “Bilmek istersen seni,can içinde ara canı, Geç canından bul anı, Sen seni bil sen seni; Kim didi ef’alini, Ol bildi sıfatını, Anda gördü zatını, Sen seni bil sen seni.” demektedir.

 

HACI BAYRAM VELİ KİMDİR ?

HACI BAYRAM-I VELİ HAKKINDA kısa bir giriş yazısı.   Tarihçi Talha Gönülalan tarafından hazırlanmış olan bu çalışmayı bizler de www.hayhay.net sitemizde yayınlıyoruz.  Bundan sonra da bu yazının devamı niteliğindeki yazıları paylaşacağız.

HACI BAYRAM VELİ KİMDİR ? yazısına devam et