ÜDS NEDİR

Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) nedir ? Ne işe yarar ?

Kısaca ÜDS olarak da bilinen Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı , 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 24. ve 65. maddeleri gereğince hazırlanarak 1 Eylül 2000 tarih ve 24157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Doçentlik Sınav Yönetmeliği” uyarınca doçent adaylarının gireceği merkezi bir sınavdır.

Kosaca ifade etmek gerekirse ÜDS(Üniversite Dil Sınavı) yüksek lisans ya da doktora yapmak için girilen ilgili alanda(fen, sağlık, sosyal bilimler) ilgili dilde(ingilizce, arapça, vs) 80 soruyla sınandığınız ÖSYM sınavıdır. Yani tek başına bir dil sınavı değildir.

Bu sınava doktora/sanatta yeterlik adayları da girmektedir. Ayrıca, ÜDS sonuçları, yüksek lisans programlarına giriş için de kullanılabileceğinden, lisans programı mezunları ile lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebilirler.

Sınav süresi 3 saatdir (180 dakika). ÜDS’de sınav alanı ile ilgili olarak kelime haznesi, gramer bilgisi ile yabancı dilde okuduğunu anlama ve tercüme becerisini yoklayan sorular bulunur.

ÜDS’de uygulanacak testler, çoktan seçmeli sorulardan oluşur, sınavda sözlük ve benzeri yardımcı araçlar kullanılmaz.

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunur ve her doğru cevap için bir puan verilir. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak yüz üzerinden ÜDS puanları hesaplanır.

ÜDS Kılavuzlarında, sınav esaslarının son şekli ve adayların Başvurma Belgelerini doldurmalarında onlara yardımcı olacak “Üniversiteler ve Kodları”, “Yükseköğretim Lisans Programları ve Kodları”, “Üniversite Birimleri ve Kodları” ile değişik amaçlar için kullanılacak dilekçe örnekleri verilmektedir.

ÜDS NASIL BİR SINAVDIR?

ÜDS halen her yıl Mart ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Sınavda Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri olmak üzere üç alan bulunmaktadır. Her aday sadece gireceği alandaki soruları cevaplamaktadır. Hangi alandan sınava gireceğiniz ÜDS sonucunuzu kullanacağınız alana ( yüksek lisans/doktora alanına vb.) göre değişmektedir. ÜDS sınavında 80 soru bulunmaktadır ve 180 dakika süre verilir. Sınavda yanlış doğruyu götürmez ve her soru 1.25 puana sahiptir.

ÜDS DE NELER SORULUR?

ÜDS sınavında aşağıda verilen soru tiplerinde dilbilgisi, kelime, edat, çeviri ve okuduğunu anlamaya dayalı sorular sorulmaktadır. Bu soruların dil becerileri arasında ağırlığı değerlendirilirse en ağır basan becerinin okuma olduğu çok açıktır.ÜDS soru tipleri ve bu soru tiplerinden çıkan soru sayısı şu şekildedir.

GRAMMAR  10
KELİME  4
PHRASAL VERB  2
PREPOSITION  2
CLOZE TEST (1 ADET )  5
CÜMLE TAMAMLAMA  12
ÇEVİRİ  6
PARAGRAF TAMAMLAMA  5
İLGİSİZ CÜMLE  5
DİYALOG  5
PARAGRAF  24

ÜDS ve diğer sınavlarla ilgili olarak www.sinavmerkezi.net adresinde faydalı bilgiler bulabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir