Siyonizm Nedir?

Yahudilerin siyonizm düşüncesi nedir ? Kısaca öğrenelim..

Yahudilerin siyonizm düşüncesi şöyledir ;
Siyonizm, önce dünya üzerine dağılmış vatansız bütün Yahudileri Arz-ı Mev’ud’a (Vadedilmiş toprak, Filistin) toplayarak Yahudi devletini kurmak ve yıkılan Süleyman mabedini yeniden inşa etmek daha sonra üstün Yahudi ırkını Nil’den Fırat’a ve nihayet bütün dünyaya ekonomik ve her türlü güç bakımından hakim kılmak isteyen ırkçı ve emperyalist Yahudi milliyetçiliğinin adıdır.

Siyonizm’in ne olduğunu anlamak isteyenler, doğal olarak başlangıç noktasını Musevilerin dinsel inanç ve geleneklerinden almak zorundadır. Çünkü, Musevilerin Siyon dedikleri Kudüs ve dolaylarına dönme ve o kutsal topraklarda Süleyman (Salamon) tapınağını yeniden inşa etmek hülyası eski ahitin ana prensibini oluşturur. Eski ahite göre; Tanrı Yahud’a kutsal toprakları kıyamete değin tasarruflarında kalmak üzere İbrahim peygamber ve ümmetine adamıştır.1

Onun içindir ki, Yahudilerin en büyük emeli Filistin’e dönerek kendi devletlerini yeniden kurmaktı. Ancak geleneksel Yahudi inancına göre bu dönüş Hazreti Davut’un altı köşeli yıldızını taşıyan bir Mesih öncülüğünde gerçekleşecekti. Bu inancından dolayıdır ki, Yahudiler her ayinden sonra “Gelecek yıl Filistin’de görüşmek üzere” diye ayrılıyorlardı.2

1 Mim Kemal Öke, “Siyonizm”, Osmanlı Ansiklopedisi (Tarih-Kültür- Medeniyet), C. VI., İstanbul 1993, s. 220-221.

2 Şerafettin Tufan Buzpınar, “II. Abdülhamit Döneminde Filistin’e Yahudi Göçü Meselesi(1878-1908)”, Türkler, C. XIII., Ankara 2002, s.81.

Tarihçi Muhammed Arslan’ın çalışmasından alıntıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir